سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستانروز زبان گرجی

14 اوریل در گرجستان بنام روز زبان گرجی نامگذاری شده است.

در روز 14 اوریل سال 1978  هزاران نفر در خیابان روستاولی شهر تفلیس تجمع کردند و خواستار برسمیت شناخته شدن زبان گرجی به عنوان زبان رسمی این كشور شدند.