سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستاننجات گرجستان توسط سپاه ساسانی

۱۴۷۳ سال پیش (۲۳ سپتامبر ۵۴۲ میلادی) و در زمان شاهنشاهی خسرو یکم، نامی به "انوشک روان" (انوشیروان = بیمرگ)، سواره نظام سنگین پوش ایران بنام "گَریوبانان"[1]، شهر بندری سوخامی (تسوخامی) در آبخاریا را از رومیان بازپس گرفتند. رومیان كه نام این شهر (پایتخت كنونی آبخازیا) را به سباستوپولیس دگرگون ساخته بودند، در زمان فرار خود شهر و ارگ ساسانی را کاملا ویران ساختند. این شکست موجب گشت تا رومیان هرگز به قفقاز بازنگردند.

با آنکه امروز هیچ مدرک و مستند تاریخی (ایرانی) در دست نیست، ولی می توان گمان داد که یک جنگ دریایی میان ساسانیان و رومیان می بایستی روی داده باشد، زیرا منابع تاریخی رومی تا پیش از شکست خود از ایرانیان، از حضور گسترده نیروی دریایی نیرومند خود در آبخازیا سخن گفته اند و شکست آنان تنها از راه زمینی بدون بریدن نبض و پشتیبانی دریایی، امکان پذیر نبوده است![2]

این دومین نبرد ایران و روم در قفقاز در زمان خسرو انوشیروان بود که سرانجام رومیان شکست خورده و وادار به پرداخت خسارت به ایرانیان شدند، تا آنکه آشتی بین دو امپراتوری بپا گردد.

دولت شاهنشاهی ایران پس از اخراج بازماندگان رومیان از آبخازیا، بجای بازسازی شهر ویران شده و نیز دوری از خطر توفانهای دریایی که مرتب شهر را تهدید می کرد، اینبار بخش نویی و بدور از دریا در کنار شهر پیشین بپا ساخت. بندر سوخامی تا یکصد سال پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، همچنان در دست ایرانیان و بازماندگان ساسانیان باز مانده بود، تا سرانجام در سال ۷۳۶ میلادی، آن بخش ایران ساسانی نیز بدست تازیان افتاده، که آنان پس از تجاوز، غارت و چپاوول، شهر را بار دیگر ویران ساختند. ارگ ویران شده ساسانی كه بخاطر سده ها پیشروی دریا به زیر آب فرو رفته است، چندسال پیش بدست باستانشناسان شناسایی شد.

جمعیت امروزی آبخازیا، ساختاری از مردمان گرجی (۵ درصد)، آبخیزستانی، روس، ارمنی و شمارش اندکی ارانی می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــ

1- "گریوبان" به چم (معنای) "زره و کاملا پوشیده"، نام سپاه سواره نظام سنگین پوش ساسانی بود که رومیان بدان "کالابارانیوس" و نیز Cataphract می گفتند، که یک واژه یونانی (Kataphraktos) و برگردان و برابر واژه پهلوی "گَریوبان" بود. یونانی زبان رسمی امپراتوری روم خاوری بود.

2 - The Cambridge History of Iran II, (Edited by Ilya Gershevitch ed.), Cambridge, England: Cambridge University Press (1985), p520

تصویر - سرباز سواره سنگین-پوش ساسانی یا "گریوبان"