سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستانافتتاح حساب بانکی درگرجستان

افتتاح حساب بانکی در گرجستان :

اقتتاح حساب بانکی در گرجستان فقط یک روز کاری زمان می برد و نیاز به واریز هیچگونه مبلغی بعنوان حداقل موجودی ندارد.

لیست بانک های کشور گرجستان: