سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستاناستخدام نیروی کار در گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان

یکی از جذابیت های گرجستان برای کارآفرینان، آسانی استخدام و اخراج نیروی کار می باشد: - در گرجستان حداقل دستمزد تعیین نشده است. میزان دستمزد بر اساس توافق بین کارفرما و نیروی کار تعیین می گردد.
  • - کارفرما الزامی ندارد که نیروی کار را بیمه نماید.
  • - استخدام نیروی کار خارجی (غیر گرجسنانی)  آزاد است و منع قانونی ندارد.
  • - ساعات کار با توافق کارفرما و نیروی کار تعیین می گردد.
بطور کلی می توان گفت که دولت در روابط بین کارگر و کارفرما کمترین دخالت را دارد و از این نظر اقتصاد کشور آزاد محسوب می شود. برای استخدام نیرو در گرجستان:
  • - توصیه می شود با نیروی کار قرارداد تنظیم نمایید. مدت همکاری، دستمزد ماهانه، ساعات کار و شرح وظایف نیروی کار از مواردی است که در قراردادهای همکاری معین می شوند.
  • - کارفرما ملزم می باشد که معادل 20 درصد از رقم دستمزد نیروی کار را بعنوان مالیات پرداخت نماید.
  • - در صورت اخراج نیروی کار پیش از خاتمه مدت قرارداد، کارفرما ملزم می باشد که یک ماه دستمزد اضافه به نیروی کار پرداخت نماید.
  • - فراهم کردن ایمنی نیروی کار در محل کار از وظایف کارفرما می باشد.
http://investingingeorgia.blogfa.com/ منبع: gorjestan.mihanblog.com